Stavíme, modernizujeme, vylepšujeme

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás tímto informoval o investičních akcích, které město v průběhu letošního roku dokončilo, v současné době provádí, nebo v blízké době zahájí jejich realizaci. Koncem června bylo zkolaudováno a dáno do provozu veřejně přístupné hřiště v ulici Michalská. Polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha již posloužil při výstavě Zahrada Moravy a to především v sobotu, kdy nás překvapil silný déšť a organizátoři tak mohli večerní program přesunout do nového sálu.<!--more-->
Na Velehradské ulici v areálu bývalého školního hospodářství probíhá čilý stavební ruch výstavbou nových rodinných domů a v ulici  Tönisvorst je v plném proudu výstavba bytového domu. V ulici Karolíny Světlé zahájilo město její rekonstrukci a spoluobčané během měsíce září dostanou k užívání novou komunikaci, veřejné osvětlení, chodníky a parkovací plochy. Tuto stavbu provádí společnost PORR a. s. v celkové částce 8,7 milionů korun. Budova radnice má již svou květinovou výsadbu a společnost STAVAKTIV s. r. o. uvnitř provádí stavební úpravy sociálního zařízení v 1. a 2. podlaží staré budovy městského úřadu a klimatizaci ve 3. podlaží přístavby městského úřadu v celkové hodnotě 3 miliony korun. V ulicích města jsou osázeny nové květinové záhonky a květináče s výsadbou. Na novém hřbitově probíhá instalace urnových hrobů, nového osvětlení a chodníků. I před smuteční síní na hřbitově jsme opět vydláždili část chodníků a i v příštím roce budeme s modernizací pokračovat. Stavební společnosti KODRLA s. r. o. jsme již předali staveniště k zateplení obvodového pláště a výměny oken základní školy č. p. 715 na náměstí Hrdinů včetně rekonstrukce střechy v celkovém objemu stavebních prací 11 milionů korun. Stavební společnost Látal s. r. o. realizuje chodník u nového sportovního areálu v ulici Salašská včetně tří parkovacích míst v hodnotě 600.000 Kč. Ve druhé polovině července zahájila tatáž stavební firma úpravy v MŠ Rastislavova v prostorách po bývalé základní umělecké škole. Po dokončení těchto prostor zde bude mít zázemí Středisko volného času Klubko - Čtyřlístek. Tyto stavební úpravy vyjdou město na 1,1 milionu korun. V plném proudu je i rekonstrukce přístavby sportovní haly Širůch, a to konkrétně modernizace šaten a sociálního zařízení v částce 1,8 milionu korun, kterou provádí společnost KODRLA s.r.o. Práce by měly být dokončeny do konce prázdnin. V budově SKC (sokolovna) bude do začátku srpna nainstalováno nové akustické opatření a klimatizace v celkové hodnotě 2,1 milionu korun. Tuto stavbu nám dodává společnost STAMOS s.r.o. Rád bych ještě vzpomenul již probíhající investici v ulici Komenského za 2,7 milionů korun, kde vznikne celkem 27 parkovacích míst pro návštěvníky školy, restaurace a okolí, z toho 19 v letošním roce a dalších 8 v příštím roce po provedené modernizaci učeben základní školy. Učitelé, žáci a rodiče se dočkají nového chodníku k základní škole. Tuto stavbu provádí SVS CORECT s. r. o., která bude provádět od začátku srpna i rekonstrukci komunikace v ulici Salašsksá  - 2. etapu.  Náklady na tuto akci vyjdou na 2,9 milionů korun. Společnost JASS-UNI s. r. o. nám poskytla nejlepší nabídku 5,1 milionu korun na cyklostezku v ulici Kostelanská, ta je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury, který nám na tuto akci přispěje částkou asi 3,5 miliony korun. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině srpna a potrvají 75 kalendářních dnů. Tatáž společnost začátkem srpna zahájí i vybudování nové komunikace a kanalizace v ulici na Trávníku v celkové částce 2,3 milionů korun. Na podzim a zimu letošního roku pak připravujeme velkou modernizaci budov ZŠ 1000, ZŠ 1720 a kotelny ZŠ 1720 jak jsem se již zmínil v minulých Staroměstských novinách.
Vážení spoluobčané, město si díky dobrému finančnímu hospodaření, získávání dotací z EU a projektové připravenosti může dovolit investovat do obnovy svého majetku, vylepšovat a modernizovat veřejné prostory a infrastrukturu. Chtěl bych Vám sdělit, že neleníme a připravujeme nové projekty, jako je zateplení domu s pečovatelskou službou na Kopánkách, chodník na Zerzavici, modernizaci ulice Hradišťská, výstavbu nové budovy knihovny na náměstí Hrdinů, parkovací dům u vlakového nádraží nebo modernizaci místních komunikací a další.
Přeji Vám klidné letní prázdninové dny, abyste načerpali sil a užili si dnů volna. Vám, kteří chystáte pracovní aktivity, aby se nic nepřihodilo, a úspěšně jste zvelebili svá obydlí a okolí. Především Vám přeji, aby Vám sloužilo zdraví, neopouštěla Vás dobrá mysl a nálada.

S přáním všeho dobrého


Josef Bazala, starosta