Ustavující zasedání Zastupitelstva města

Ve středu 31.10.2018 proběhlo na Městském úřadě ve Starém Městě ustavující zasedání Zastupitelstva města. Zastupitelé nejdříve složili slib a po procedurálních náležitostech zastupitelstvo zvolilo vedení města:
Josef Bazala - starosta KDU-ČSL 16 pro, 1 se zdržel
Mgr. Martin Zábranský místostarosta STAN 16 pro, 1 se zdržel
Ing. Kamil Psotka neuvolněný místostarosta KDU-ČSL 14 pro, 3 proti
Ing. Josef Trňák neuvolněný člen rady KDU-ČSL 16 pro, 1 se zdržel
Marie Hráčková neuvolněná členka rady STAN 16 pro, 1 se zdržel.
Dále zastupitelstvo zvolilo 11 členné výbory finanční a kontrolní.
Děkujeme všem za zvolení, podporu a přízeň. Jsme připraveni pracovat ve prospěch Starého Města a jeho občanů. Chceme předkládat takové návrhy, které budou mít širokou podporu veřejnosti, zastupitelů a budou prospěšné pro naše krásné město.