Výsledky naší práce ve volebním období 2006 – 2010

Cyklostezka podél Baťova kanálu Staroměstský den
Dětské hřiště v Nerudově ulici Rekonstrukce fasády radnice

Motocyklové závody Cyklostezka podél Baťova kanálu
Rekonstrukce ulice Obilní čtvrť Rekonstrukce ulice Obilní čtvrť

Staroměstský vánoční jarmark Rekonstrukce zdravotního střediska

 

Rok 2007
Přístavba archivu radnice 4 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Na Hradbách 4,5 mil. Kč
Cyklostezka Staré Město – Kostelany 18 mil. Kč
Rekonstrukce sídliště Michalská 7 mil. Kč
Rok 2008
Rekonstrukce ulice Gorazdova 1,6 mil. Kč
Cyklistická stezka Staré Město – Zlechov 2,1 mil. Kč
Výstavba mostu a komunikace v ulici Tyršova 3,2 mil. Kč
Rekonstrukce MŠ Komenského 9,3 mil. Kč
Zateplení MŠ Rastislavova 5 mil. Kč
Zateplení MŠ Za Radnicí 6,8 mil. Kč
Výstavba garáží radnice 1,1 mil. Kč
Výstavba inženýrských sítí Trávník II 4,5 mil. Kč
Rekonstrukce střechy kaple sv. Jana Křtitele 800 tis. Kč
Rok 2009 – 2010
Revitalizace sídliště na Kopánkách 36 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Kosmova 2,2 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Obilní I. etapa 1,8 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Máchova 2,8 mil. Kč
Komunikace Trávník
11 mil. Kč
Cyklostezka podél Baťova kanálu 3,1 mil. Kč
Cyklostezka na Trávníku 5,3 mil. Kč
Bezbariérový chodník v ulici Hradišťská 1,8 mil. Kč
Bezbariérový chodník v ulici Východní 2,1 mil. Kč
Bezbariérový chodník v ulici Velehradská 6,1 mil. Kč
Bezbariérový chodník na náměstí Hrdinů
9 mil. Kč
Rekonstrukce zdravotního střediska 12 mil. Kč
Rekonstrukce Památníku Velké Moravy 30 mil. Kč
Rekonstrukce ZŠ 2 mil. Kč
Modernizace koupaliště 7 mil. Kč
Revitalizace sídelní zeleně 2,1 mil. Kč
Fasáda Radnice 1,2 mil. Kč
Zateplení sportovní haly na Širůchu 7,8 mil. Kč