Děkanátní ples navštívil i ministr zemědělství Marian Jurečka

V sobotu 16. 1. 2016 se v sálech Společensko- kulturního centra uskutečnil Děkanátní ples, který tak otevřel bohatou plesovou sezónu ve Starém Městě. Hlavním pořadatelem byl uherskohradišťský děkan P. Jan Turko, který společně s P. Miroslavem Suchomelem zahájili ples. Slavnostního zahájení se zúčastnil i ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a starosta města Josef Bazala. Pan ministr popřál všem příjemnou zábavu a poděkoval za pozvání.  Všem s nadsázkou doporučil, aby přítomní nezapomněli na pořekadlo: „večer šohaj, ráno šohaj“. Ples probíhal v příjemné, přátelské a rodinné atmosféře. K tanci i poslechu vyhrávala Staroměstská kapela s kapelníkem Petrem Luběnou, hudební skupina NA.EX a cimbálová muzika Bálešáci. Krásný kulturní a vtipný program zajistili členové křesťanské mládeže, kteří si vybrali divadelní představení na motivy „Slovácko sa nesúdí“ od Zdeňka Galušky. Scénář představení připravil a nacvičil tým pod vedením Vojtěcha Giesla , který velmi vkusně zasadil příběh do sousedských a mezilidských vztahů města. Dalším vystoupením byla světelná show pod vedením Jiřího Noska. Nechyběla bohatá tombola a ani tradiční košt farních slivovic, o který se vzorně staral P. Miroslav Suchomel.  Jednotlivé vzorky přinesli kolegové z farností Kunovic, Buchlovic, Bílovic, Huštěnovic, Nedakonic a další.  Všichni organizátoři plesu zaslouží velké poděkování v čele s panem radním Ing. Kamilem Psotkou, který obětavě koordinoval veškeré přípravy.  Děkanátní ples se skutečně vydařil, o čemž svědčí i spokojení tanečníci a návštěvníci, kteří se rozcházeli po druhé hodině ranní.

JB


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM DĚKANÁTNÍHO PLESU

Děkanátní ples se vydařil. Zaplněný sál a příjemná nálada zde panovala za doprovodu tří muzik, takže každý přítomný si přišel i při tanci na své. K příjemné atmosféře také přispěla bohatá tombola, o niž se postarala řada firem i jednotlivců. Pořadatelé Děkanátního plesu všem dárcům tomboly děkují. Jsou to níže jmenovaní: Farnost Staré Město a kola Stanislav Číhal,  Promont Josef Budař, Marian Jurečka - ministr zemědělství, Ludvík Hovorka - poslanec PČR, Josef Bazala - starosta Starého Města, Předseda MO KDU - ČSL Staré Město, Jan Bartošek - místopředseda celostátní KDU-ČSL, Michaela Šojdrová poslankyně EP, P. Miroslav Suchomel, Město Staré Město, Myslivecké sdružení Lípa ze Starého Města, Akvaristika Staré Město, Marcela Šmídová, Papíno Havalovi, Farnost Nedakonice, Kuchyně Josef Maňák, VTP Jaroslav Pelka, C. S. O.  František Chmelař, Office Field, s. r. o. - Kostelany, Lékárna Zlatá koruna - Znojmo, Lukáš Vavřiník, Prádelna Blaha V., s. r. o.,  Nábytek Bobík  - Hluk Jednota Orla Staré Město, Fyto Králík, s. r. o.,  Spolek přátel slivovice Staré Město, Uzenářství Staroměstské, Farnost Kostelany nad Moravou, Stapak, Ramet Kunovice, Jass-Uni Jalubí, Stavebniny Kodrla, Tradix,  Agro Zlechov, a. s. Víno Blatel  - Blatnice pod Svatým Antonínkem, Ostrožsko, a. s. - Ostrožská Lhota,   BD sensors - tlakoměrná technika, KDU-ČSL Polešovice,  Favex Buchlovice,  Libor Tománek – Modrá,  Výtahy Vymyslický – Jarošov, Evektor - Kunovice Kovomat Marie Masaříková - Uherské Hradiště, Potraviny Marie Kouřímová, Služby SM, s. r. o. - Staré Město, Pavel Sýkora, Napajedelské stavby, s. r. o.,  Staroměstská kapela, Praspo elektrospotřebiče, Autokarosárna Oldřich Skula, MEKS Stanislav Červenák - Uh. Hradiště Grebeníčkovi, Rodinná lékárna, s. r. o., Ladislava Švehlová,  Antonín Němec, Vodo-topo Jan Vlček,  Sestry Cyrila a Metoděje -  Velehrad,  Servis a montáž dojicích zařízení Kněžpole - Petr Švehla,  Karel Vybíral, Kostelany nad Moravou, Puruplast, a. s. - Kostelany nad Moravou, Potraviny Marie Hráčková, Ivana Slováková, Budařova cukrárna -  Ostrožská Lhota, Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, Cukrářství, pekařství TITIQUE, Altech, Uh. Hradiště, Oldřich Vávra – starosta Tupesy, Farnost Kostelany nad Moravou, Obec Tupesy, Farnost Zlechov, Marie Červenková - Staré Město, Lidumila chráněná dílna Uh. Hradiště, Farnice ze Starého Města, Zevos, a. s. - Staré Město Lukrom plus, s. r. o., Staré Město Petr Slavík, Staré Město Lenka Svobodová, výroba a prodej keramiky, Staré Město, Dedra, Tridif, s. r. o., Barvy, laky, drogerie, Milan Hrabinec, Amtest, měřicí technika,  Orel – Jednota Uherský Brod,  Farnost Velehrad, REC Group, s. r. o., Staré Město Čerpací a teplovodní technika, František Gottwald, Kovomat Marie Masaříková, Studio Visage, Studio Saphira – Kunovice, Studio Regevita -  Alena Kočendová – Kunovice,  Restaurace NET, a další dárci, kteří nechtěli být jmenováni. Sponzorem  plesu byla také fa. STAVAKTIV Hučík. Ještě jednou srdečně děkujeme.