POZVÁNKA

na Výroční členskou schůzi MO KDU-ČSL Staré Město, která proběhne v pondělí 8. února 2016 v sále Radnice ve St. Městě v 18.15 hod.

Během prezentace proběhne výběr členských příspěvků 150 Kč.

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatele zápisu

a určení zapisovatele

3. Zpráva předsedy MO KDU-ČSL za uplynulé období

4. Aktuální informace z Poslanecké sněmovny (L.Hovorka)

5. Aktuální informace z města

6. Diskuse

7. Usnesení, závěr

 

Za výbor MO KDU-ČSL

Ing. Kamil Psotka, předseda