Staré Město vystaví za 20 milionů korun novou budovu pro ZUŠ

Staré Město – ZUŠ Staré Město se od prvního září 2017 bude pyšnit zbrusu novými prostory, které mohou mnozí jen závidět. Celkově dvacetimilionový projekt, jenž počítá s demolicí stávajícího nevyužitého areálu jídelny MŠ a ZUŠ Rastislavova stejně jako nahrazení plynové kotelny její úspornější variantou, počítá s vybudování zcela nového objektu určeného pro potřeby ZUŠ Staré Město. Ta v současnosti nejenom svojí kapacitou, ale také oddělenými pracovišti nevyhovuje moderním nárokům.

„ZUŠ Staré Město jsem navštěvoval a navíc mám oblast, kde se plánuje výstavba, doslova za domem. Naposledy jsem byl v tamějších učebnách před deseti lety a tehdy poměrně dostačovaly na to, aby byla výuka kvalitní, nicméně čas se za tu dobu na nich jistě podepsal, takže novou výstavbu beru jako skvělý nápad," přiblížil vlastní zkušenosti klavírista ze Starého Města Jiří Kasáček. To, že současným prostorům především kapacitně tak trochu ujíždí vlak přiznal i vedoucí ZUŠ Staré Město Radim Snopek.

„Už delší dobu jsme o tom diskutovali a jsme rádi, že se přešlo od slibů k činům. S učebnami, které dnes máme, musíme vyučovat kolem 280 dětí, což je často velmi složitý úkol. Stávalo se tak, že jedna hodina musela končit, protože za dveřmi čekali už další žáci," poukázal na drobné komplikace. A tak poměrně konkrétní obrysy začíná dostávat to, o čem si zaměstnanci ZUŠ Staré Město mohli nechat donedávna pouze zdát, ať už se jednalo o navýšení kapacity studentů u jednotlivých nástrojů nebo rozšíření výuky o další hudební instrumenty. V novém projektu budou mít dokonce k dispozici reprezentativní sál na besedy a malé koncerty. Finančně přitom město nebude čekat ani na vyhlášení dotačních titulů.

„V rámci projektu počítáme také s úpravou okolí. Náklady budeme hradit výhradně z rozpočtu města vzhledem k naléhavosti a přínosu celé akce. Hlavní část bude placena až v příštím roce, letos se jedná pouze o zlomek celkové částky, jenž chceme z rozpočtu čerpat. S prvními pracemi bychom chtěli začít už v květnu," doplnil starosta Starého Města Josef Bazala. Deset let nevyužívaná jídelna společně s kotelnou z 80. let 20. století tak uvolní místo začínajícím umělcům z blízkého okolí. „Vzniknou jak rozšířené prostory pro výtvarný, hudební či dramaturgický obor, tak především pro taneční sbory a skupiny.

Jednou z velkých motivací pro vytvoření nového zázemí byl také záměr do stávajících prostor ZUŠ přesunout aktivity klubu Klubko, především pak jejich činnost z objektu bývalé školní družiny u prvního stupně základní školy," poodhalil další plány města starosta. Ta by se vyklidila a pravděpodobně z důvodu havarijního stavu také zbourala. ZUŠ Staré Město by se však do budoucna neměla dočkat pouze nových exteriérů, ale jedná také s jejím provozovatelem, tedy Zlínským krajem, o vybavení vnitřku. „Máme přislíbeno na příští rok dofinancování interiérů, především co se týče nábytku. Vedení naší školy s tím počítá, takže očekáváme jakési omlazení naší školy i zevnitř," poznamenal Radim Snopek. Moderní budova by tak mohla nalákat ještě více umělců, ale mohla by se také stát místem jejich setkávání s bývalými žáky, kteří zde mohou vystupovat. „Rozhodně bych se nebránil nějakému krátkému koncertu s besedou, pokud vznikne v blízkosti bydliště reprezentativní sál, a pokud bych měl tu možnost. Určitě bych se do takového prostředí také rád vracel," poznamenal Jiří Kasáček.

Autor: Vojtěch Trubačík