Místní organizace KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, vítáme vás na webových stránkách MO KDU-ČSL Staré Město. Jsme politickou stranou, která se snaží prosazovat politiku vedoucí k celkovému rozvoji Starého Města. Zastupitelé KDU-ČSL působí ve vedení města nepřetržitě devatenáct let a po celou dobu se významně podíleli a podílejí na celkové koncepci a jeho rozvoji. Proměny města v horizontu dvou desetiletí ukazují, že výrazný rozvoj skutečně probíhá. Naši hlavní vizí je budování moderního města, ve kterém žijí spokojení občané. Mnozí naši členové a příznivci se významně zapojují do společenského, kulturního a sportovního života v různých spolkových organizacích a institucích. Našim hlavním heslem je zkušenost, poctivost, pracovitost a pomoc bližnímu.