Kandidáti do Zastupitelstva města

Ing. Kamil Psotka
Kandidát na starostu
Josef Bazala

senátor, zastupitel ZK, místostarosta, bývalý vedoucí FS Dolina

Josef Vanda

Konstruktér, starosta SDH Staré Město, člen kulturní komise

Ing. Josef Trňák

učitel, technik, radní města, člen komise města pro územní plánování a územní rozvoj

Ing. Vojtěch Foltýnek

vedoucí projektant, zastupitel města, předseda redakční rady Staroměstských novin

Ing. František Šima

výrobní ředitel, místostarosta Orla, zastupitel města, předseda finančního výboru města

Františka Pavlicová

zdravotní sestra, zastupitelka města, předsedkyně sociální komise

MUDr. Aleš Hřib

lékař, předseda MRS, z. s., PS St. Město, zastupitel města, člen kontrolního výboru

MUDr. Pavel Tkadlec

lékař, zástupce primáře

Mgr. Bc. Kateřina Vránová

školní psycholožka, vedoucí Dolinečky, členka kulturní komise

Ondřej Slavík

produktový manažer, člen finančního výboru města

Bc. Milan Horák

technik, člen kulturní komise města

Bc. Šárka Železníková

učitelka MŠ, dobrovolnice v práci s mládeží

Pavel Berka, Dipl. um.

učitel, vedouci pobočky ZUŠ, člen kontrolniho výboru města

Mgr. Jana Ferdová

učitelka, cvičitelka Orla, členka partnerského výboru

Josef Maňák

živnostník, člen komise města pro územní plánování a územní rozvoj