Ing. František Šima

volební období 2022-2026
výrobní ředitel, místostarosta Orla, zastupitel města, předseda finančního výboru města