Pavel Berka, Dipl. um.

volební období 2022-2026
učitel, vedouci pobočky ZUŠ, člen kontrolniho výboru města