Ing. Vojtěch Foltýnek

volební období 2022-2026
vedoucí projektant, zastupitel města, předseda redakční rady Staroměstských novin