Ing. Josef Trňák

volební období 2022-2026
učitel, technik, radní města, člen komise města pro územní plánování a územní rozvoj