Josef Maňák

volební období 2022-2026
živnostník, člen komise města pro územní plánování a územní rozvoj